MedRadar®

MedRadar® és una publicació trimestral que ofereix, als nostres distribuïdors (i la seva xarxa de Consultors de Banca Personal ), la perspectiva de Mediolanum Asset Management Limited sobre les condicions de mercat actuals, els riscos i les oportunitats. MedRadar® és una guia sobre les perspectives de mercat actuals, defineix els possibles escenaris i identifica els productes més adequats segons el perfil de risc del client. MedRadar® s’ha dissenyat perquè els clients puguin crear interpretacions simples i clares de les condicions del mercat o d’esdeveniments específics, tot destacant les oportunitats i els beneficis dels productes en resposta a les condicions del mercat.