El procés MedInSynC® s’ha dissenyat per fer realitat les idees d’innovació tenint les necessitats dels clients com a punt de referència. En combinació amb el MedLab® i el Med³® (el procés de gestió d’inversions propi de Mediolanum), a MIFL disposem d’una xarxa d’innovació que potencia els productes nous.

El MedInSynC® té quatre components estratègics significatius:

The MedInSynC® philosophy has four strategic components:
Solucions centrades en el client
Les solucions d’inversió s’han de poder vendre i han de ser rellevants. Les solucions d’inversió s’han de basar en les necessitats dels clients existents i les dels clients objectiu. Les solucions d’inversió han de complementar el conjunt dels productes existents. Les solucions d’inversió s’han de poder explicar als clients.
Amplitud de mires
Com que col·laboremamb els millors gestors d’inversions del món, tenim accés a les millors idees, i això ens permet posar en pràctica un conjunt de productes que representen «el bo i millor». La diversitat cultural amplia horitzons i millora la qualitat de les idees. Irlanda és un clúster per a la innovació en la gestió d’inversions i de tecnologia.
Qualitat de la inversió
Els productes necessiten ser òptims des de la perspectiva de la inversió, no només complir les necessitats que hem percebut que en els clients. Molt a prop del nostre equip d’inversions.
Presentació d’idees
El promotor del fons no només gestiona els productes, sinó que també és responsable de donar informació sobre el disseny d’aquests productes.
Els passos clau
Els passos clau en el procés de MedInSynC® són els següents:
Inspiració
Compartir històries, casos d’estudi i exemples. Aquesta inspiració serveix per obtenir coneixements col·lectius sobre els reptes i inspirar noves solucions.
Generació de conceptes
Aquesta és la fase d’idees en la qual mirem de resoldre el problema tot col·laborant amb la nostra xarxa externa per aconseguir idees.
Planificació de solucions i selecció d’idees
Treballem i avaluem plegats les idees seleccionades; ens plantegem i comentem els conceptes que creiem que són la millor solució per a cada problema.
Idees finals i avaluació
Seleccionem diverses solucions. Les decisions es basen en una sèrie d’avaluacions dels distribuïdors i en la informació que rebem per part dels contribuïdors.
Desenvolupament i optimització
aquesta és la fase en la qual es fa l’estudi de viabilitat i es presenta la proposta al Comitè de Projecte.