Productes

L'Oferta de Productes Mediolanum International Funds inclou la següent gamma de fons:

Fons preus Veure ara

Resum de la Política de Remuneració de Mediolanum International Funds Limited - Descarrergar

MIFL Política de participació dels accionistes Maig del 2020 Descarrergar

Política d’implicació dels accionistes de MIFL - Descarrergar

Divulgació anual de la Directiva de Drets dels Accionistes II - Descarrergar

A l’hora de desenvolupar productes, MIFL parteix del principi que una bona inversió per al mercat minorista no es pot desenvolupar i gestionar mitjançant un estil de gestió únic (expertise) o una estructura de productes rígida, i encara menys mantenint el mateix grau d’inversió durant tota la vida del producte. Això és especialment cert en el context de la conjuntura actual, quan les condicions d’inversió són objecte de continus canvis que plantegen reptes i oportunitats. Per aquesta raó, MIFL ha adoptat un enfocament global per al desenvolupament de producte i per a la seva gestió, que evoluciona contínuament, tot fent de la flexibilitat i l’adaptabilitat el seu punt fort.

MIFL té un paper fonamental a l’hora de combinar i unir diferents components dels processos de desenvolupament i de gestió interns i externs. Quan es fan aquestes combinacions, per a les quals aprofitem tant els coneixements com l’experiència de MIFL, el resultat són uns productes i uns serveis centrats en el client amb unes solucions personalitzades que fan que els productes ja no es puguin definir com a productes simples.

En aquest sentit, la companyia ha adquirit una àmplia experiència com a gestora de solucions d’inversió centrades en el canal minorista. MIFL pot oferir opcions de fons no estàndards —que pot incloure fons no tradicionals— a través d’un procés de desenvolupament de productes sòlids, innovadors, oberts i que es componen de les fases següents: l’avaluació de les tendències del mercat, les amenaces, les oportunitats i la necessitat que els clients aprofitin les aportacions del MedLab®; els concursos d’innovació oberts (un mètode propi per trobar solucions d’inversió de professionals mitjançant crowdsourcing sense oblidar la protecció intel·lectual i la protecció de la competència a través d’acords d’exclusivitat geogràfica, com ara els acords actuals amb DWS i PIMCO); la selecció i l’estructuració per tal de dissenyar i personalitzar la solució final, i, finalment, la creació i el llançament del producte/servei/fons nou.

Els productes de MIFL es poden classificar de la manera següent:

Fons OICVM (Organismes d’Inversió Col·lectiva en Valors Mobiliaris d’acord amb el reglament pel qual es va traslladar, al Dret irlandès, la normativa comunitària sobre OICVM, denominat European Communities (UCITS) Regulations, 2011). Aquests fons es poden comercialitzar dins de la Unió Europea, sempre que comptin amb autorització a Irlanda i s’hagi notificat a la jurisdicció corresponent la comercialització transfronterera:

Fons UCITS o no OICVM (unit trusts autoritzats pel Banc Central d’Irlanda en virtut de la Unit Trusts Act de 1990):

 

Veure els enllaços sobre la informació relativa a la protecció de dades aquí