Mediolanum Fund of Hedge Funds

Mediolanum Fund of Hedge Funds compta amb 1 subfons actiu; . Alternative Strategy Collection. El fons només estan disponibles per a inversors institucionals i no es distribueixen directament en el mercat minorista. Els actius subjacents de cada fons comprenen, fonamentalment, fons de cobertura (hedge funds) individuals gestionats per gestors externs, que es seleccionen en funció de la capacitat per generar rendibilitat, l’aportació relativa a la volatilitat del fons de fons de cobertura general i l’estratègia genèrica que apliquen els fons de cobertura que gestionen, per exemple, global macro, renda variable long/short, d’arbitratge de convertibles, d’arbitratge de valor relatiu, neutral al mercat, desclassificada, etc.

Mediolanum Low Volatility Fund es va donar per acabat amb eficacia el dia 1 de Noviembre 2013. Mediolanum Low Volatility Fund es troba en liquidació gradualment des del dia 1 de Noviembre 2013 no està disponible per a la inversió.