Challenge Funds

Challenge Funds és un fons multisector d’estructura paraigua, adaptat a la normativa UCITS V, que es divideix en una sèrie de subfons. Com a conseqüència del seu enfocament multiactiu i multisector, aquests fons constitueixen una solució dinàmica que respon de manera personalitzada a les diferents necessitats dels clients de la societat. Els fons permeten una àmplia diversificació de les inversions dels clients per classes d’actius, tipus de valors, zones geogràfiques i sectors econòmics, per la qual cosa s’adapten a la perfecció als inversors que volen estar presents en tots els mercats i aprofitar les oportunitats que ofereixen.

KIID Overview

El document d'informació clau per a l'inversor o KIID té com a objectiu proporcionar als inversors informació d'inversió estandarditzada, que estableixi clarament les característiques essencials d'un fons o classe d'accions necessàries per entendre la naturalesa i els riscos d'invertir en el fons o classe d'accions.

Fons Multi-Asset
Fons Multi-Asset